Mie

Bornhall Jewelry

MARIE-HELENE BORNHALL

Marie-Helene Bornhall avslutade sina studier på Konstfack våren -99, med en Master of Fine Arts i metallformgivning. Samma höst grundade hon tillsammans med två kollegor från studietiden ett showroom för smyckeskonst ”Platina”. År 2000 bröt Marie-Helene sig loss för att satsa på sitt eget företag med ateljé/butik på Södermalm i Stockholm.

- Att ständigt vara nytänkande och utvecklas konstnärligt inom metallformgivning är mitt mål. Jag inspireras av livet i stort, människor jag möter, natur, skog, hav historiens djup; konst, musik, – det jag har omkring mig. Mitt formspråk kan vara både sinnligt och stramt. Tanken och känslan är viktiga för mig, jag söker enkla former som förmedlar ett budskap. Smycket ska beröra både mentalt och kroppsligt.

Marie-Helene Bornhall har medverkat med sitt konstnärliga arbete på ett antal utställningar och finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm. Marie-Helene är medlem i Konsthantverkarna.

CV >

m3